The Hello Bar is a simple web toolbar that engages users and communicates a call to action.

Saturday, February 13, 2010

Testimonial

"kulit buku ini sahaja pun sudah mempengaruhi saya untuk membelinya. Saya sudah habis membacanya dan saya dapati buku ini amat sesuai untuk kita membina pengaruh tidak kira samada kita berjawatan tinggi ataupun tidak." ~Azahari Waid

No comments:

Post a Comment