The Hello Bar is a simple web toolbar that engages users and communicates a call to action.

Tuesday, October 20, 2009

Mereka bentuk kulit buku memang sukar

Ini emel yang saya terima daripada editor:
"... sekarang ini buku tuan covernya sedang di buat. Cover buku ini amat rumit sedikit kerana en I memberikan konsep yang lain dari yang lain. Oleh yang demikian proses mencari gambar dan menyesuaikannnya dengan buku tersebut juga memakan masa."
Saya doakan editor dan tim grafiknya dapat mencari reka bentuk yang termantap untuk buku saya. Diharap mereka yang telah membuat tempahan awal dapat sedikit bersabar.

Monday, October 5, 2009

Ilmu Pengaruh bakal berada di Perpustakaan Negara Malaysia

Buku Ilmu Pengaruh: Bukan Jampi tetapi Seni bakal berada di Perpustakaan Negara Malaysia (PNM). Malah anda sudah boleh melihat rekod pra-penerbitannya di laman Online Public Access Catalogue (OPAC) PNM.

Di dalam rekod ini, nombor ISBN bagi buku Ilmu Pengaruh ialah 9789675226618.