The Hello Bar is a simple web toolbar that engages users and communicates a call to action.

Monday, October 5, 2009

Ilmu Pengaruh bakal berada di Perpustakaan Negara Malaysia

Buku Ilmu Pengaruh: Bukan Jampi tetapi Seni bakal berada di Perpustakaan Negara Malaysia (PNM). Malah anda sudah boleh melihat rekod pra-penerbitannya di laman Online Public Access Catalogue (OPAC) PNM.

Di dalam rekod ini, nombor ISBN bagi buku Ilmu Pengaruh ialah 9789675226618.

No comments:

Post a Comment