The Hello Bar is a simple web toolbar that engages users and communicates a call to action.

Wednesday, February 10, 2010

Testimonial

"Buku ini amat menarik kerana mempunyai perisian untuk mengenali diri kita dalam mempengaruhi orang di sekeliling. Bukan disebabkan jawatan, pendapatan, pangkat atau taraf seseorang tetapi... (semuanya ada diceritakan dalam buku ini)." ~ Tuan Mohai Paladin

No comments:

Post a Comment