The Hello Bar is a simple web toolbar that engages users and communicates a call to action.

Monday, January 25, 2010

Tips Mempengaruh

Mereka yang menerima pemberian anda akan berada dalam suasana 'kurang selesa'. Kesannya mereka akan bersungguh-sungguh menghilangkan beban ketidakselesaan tersebut dengan cuba 'membayar balik' pemberian anda. Ambil peluang ini untuk mencucuk jarum pengaruh anda! ;-)

No comments:

Post a Comment