The Hello Bar is a simple web toolbar that engages users and communicates a call to action.

Thursday, May 13, 2010

Testimonial




Prof Madya Wan Zulkifli Wan Yusof: "... Buku yang bagus untuk dibaca, Buku "Ilmu Pengaruh - bukan jampi tapi seni" ... Dapatkan rahsia untuk mempengaruhi orang lain... semuanya akan diperolehi dalam buku ini."

No comments:

Post a Comment